ZÁKLADNÍ ŠKOLY - zápis do přípravné třídy

Návod k vyplnění žádosti

Návod na vyplnění elektronické žádosti (přihlášky)

 

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude otevřen
od 12. dubna 2024 do 12. května 2024

  1. Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu
  2. Vyplněnou žádost je třeba odeslat nejpozději do 12. 5. 2024

 

Pokud nemáte možnost vyplnění elektronické žádosti, vyplníte žádost přímo v dané škole

v uvedených dnech 15. 5. a 16. 5. 2024

 

Nová registrace

  • po otevření on-line žádosti se zaregistrujte svým e-mailem
  • po odeslání registrace musíte otevřít uvedený e-mail a podle uvedených pokynů dokončit registraci. Teprve potom můžete pokračovat ve vyplňování žádosti
  • v e-mailu najdete též heslo pro opětovný přístup do on-line žádosti
  • při vyplňování žádosti dodržujte požadovaný formát, např. Jiří Novák (špatně – jiri novak, JIŘÍ NOVÁK)
  • data narození dítěte i zákonných zástupců uvádějte výhradně pomocí nabízeného kalendáře
  • údaje o uživateli = údaje o zákonném zástupci, který podává žádost
  • po vyplnění údajů o dítěti ukončete registraci nebo můžete pokračovat v přihlašování dalšího dítěte