ZÁKLADNÍ ŠKOLY - zápis do přípravné třídy

Kritéria přijetí

Zápis dítěte k přípravnému vzdělávání pro školní rok 2024/2025

- postup při přijímání (kritéria přijetí)

 

 

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude otevřen
od 12. dubna 2024 do 12. května 2024

 

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15. Otevřena bude jedna přípravná třída ve 3. základní škole u Říčanského lesa Říčany, p.o.

Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem ve dnech 15. 5. 2024 a 16. 5. 2024, jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a schválený odklad povinné školní docházky, budou děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 2024/2025 v tomto pořadí:

 1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
  1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

   

 2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
  1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

 

V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální možný počet vzhledem ke kapacitě školy, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.