Kritéria přijetí

Zápis dítěte k přípravnému vzdělávání pro školní rok 2022/2023

- postup při přijímání (kritéria přijetí)

 

 

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude otevřen
od 11. dubna 2022 do 10. května 2022

 

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15. Otevřena bude jedna přípravná třída ve 3. základní škole u Říčanského lesa Říčany, p.o.

Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem ve dnech 11. 5. 2022 a 12. 5. 2022, jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a schválený odklad povinné školní docházky, budou děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 2022/2023 v tomto pořadí:

 1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
  1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

   

 2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
  1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

 

V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální možný počet vzhledem ke kapacitě školy, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.

Základní školy Říčany © 2022