Kritéria přijetí

Zápis dítěte k přípravnému vzdělávání pro školní rok 2019/2020

- postup při přijímání (kritéria přijetí)

 

 

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude otevřen 6.dubna 2019

 

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, pokud bude volná kapacita počtu žáků školy a třídy a po následném schválení Středočeským krajským úřadem.

Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem ve dnech 13.5.2019 a 15.5.2019, jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a schválený odklad k povinné školní docházce, budou děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 2019/2020 v tomto pořadí:

 1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
  1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

 2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
  1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální možný počet vzhledem ke kapacitě školy, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.

Základní školy Říčany © 2019